Menu Zamknij

Serwis zawieszony

COVID-19

W związku ze stanem epidemii na obszarze RP, spowodowanym pandemią COVID-19, zapewniamy doradztwo przedsiębiorcom, w tym najemcom lokali użytkowych w galeriach handlowych i centrach wielkopowierzchniowych, jak również leasingobiorcom, którzy wskutek epidemii i wprowadzonych w jej wyniku ograniczeń nie są w stanie należycie wykonać swoich zobowiązań umownych.

Specjalizacja

Doradzamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, począwszy od założenia startupu, aż do wyjścia z inwestycji. Negocjujemy dokumentację transakcyjną, w tym termsheet, umowy inwestycyjne, umowy wspólników, umowy spółek, zabezpieczenia transakcji, doradzamy w kwestiach dotyczących wyboru struktury inwestycji oraz formy pozyskania kapitału.

Przygotowujemy podmiot do due diligence inwestora oraz przeprowadzamy due diligence w celu identyfikacji ryzyk prawnych związanych z transakcją, a następnie przygotowujemy dokumentację transakcyjną.

Przygotowujemy programy opcyjne oraz kontrakty menadżerskie dla pracowników i kadry zarządzającej spółki.

Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy również bieżącą obsługę prawną organów spółek.

Doradzamy w sprawach dotyczących własności intelektualnej oraz dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również w sprawach dotyczących sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, w tym w ramach zbycia/przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prowadzimy kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych oraz transakcji, począwszy od utworzenia przedsięwzięcia, poprzez inwestycje, aż do wyjścia z przedsięwzięcia.

Doradzamy funduszom venture capital i private equity w zakresie transakcji PE/VC. Doradzamy w zakresie formy przeprowadzenia finansowania oraz w zakresie kształtowania relacji pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał.

W porozumieniu z doradcami podatkowymi dobieramy spersonalizowane rozwiązania dla konkretnego podmiotu.

Przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz dokumentację związaną z wyjściem z inwestycji lub wykupów menadżerskich, a także przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego przedmiotu transakcji (Legal Due Diligence).

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń poszczególnych podmiotów lub grup kapitałowych.

Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom oraz innym zainteresowanym podmiotom uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

W porozumieniu z doradcami podatkowymi opracowujemy optymalny model prawnopodatkowy dla danej transakcji.

Prowadzimy kompleksowe Legal Due Diligence, negocjujemy wszelkie umowy związane z transakcją, jej finansowaniem oraz zabezpieczeniem finansowania.

Zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji typu share deal (obrót udziałami i akcjami) oraz asset deal (obrót aktywami). Udzielamy pełnego wsparcia post-transakcyjnego.

Doradzamy przy procesach zakładania spółek prawa handlowego, ich przekształcania i likwidacji.

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną i prawną spółek oraz ich organów. 

Tworzymy i zarządzamy dokumentami obligacyjnymi, przygotowujemy programy opcyjne dla pracowników i kadry zarządzającej.

Zapewniamy doradztwo w zakresie likwidacji spółek, jak również reprezentujemy podmioty w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradzamy w zakresie tworzenia, wdrażania oraz obsługi oprogramowania oraz aplikacji mobilnych.

Tworzymy umowy o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe, umowy typu Service Level Agreement (o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług) oraz umowy licencyjne.

Doradzamy w zakresie umów związanych z prawem autorskim, w tym za zakresu transferu technologii, badamy status prawny posiadanych praw.

Doradzamy w zakresie umów dotyczących znaków towarowych, domen internetowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych.

Doradzamy w procesach komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych.

Dodaj tu swój tekst nagłówka