GŁUSZCZAK BEDNARCZUK ADWOKACI
SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA​

adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi,
analitycy finansowi

al. Grunwaldzka 186
80-266 Gdańsk
tel. +48 601 800 607; +48 661 614 161
e-mail: sekretariat@gblaw.pl
www.gblaw.pl

Kancelaria

Świadczymy usługi prawne od ponad 20 lat. Jesteśmy Kancelarią specjalistyczną. Specjalizujemy się w zagadnieniach biznesowych związanych z obrotem gospodarczym i instrumentami finansowymi (transakcje finansowania przedsięwzięć gospodarczych, połączenia i przejęcia, inwestycje private equity, prawo instrumentów finansowych i rynków kapitałowych, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo w biznesie, prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe,  procesy inwestycyjne, budowlane i komercjalizacja powierzchni biurowych) oraz w czynnościach doradztwa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań podatkowych i szeroko rozumianych postępowań kontrolnych oraz w postępowaniach karnoskarbowych.

Usługi prawne świadczymy przede wszystkim przedsiębiorcom, zarówno spółkom publicznym, jak i podmiotom prywatnym, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i podmiotom typu start-up przy wykorzystaniu funduszy venture capital. Oferujemy również pomoc prawną członkom organów spółek handlowych. Świadczymy ponadto usługi typu family office. Reprezentujemy klientów w sprawach karnych, wykorzystując specjalistyczną wiedzę w zakresie tzw. przestępstw „białych kołnierzyków”, przestępstw podejmowanych na szkodę spółek i innych podmiotów gospodarczych, przestępstw dotyczących obrotu instrumentami finansowymi oraz w związku z innymi nadużyciami uczestników rynku kapitałowego.

W ramach prowadzonej praktyki współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami posiadającymi tytuły zawodowe adwokatów i radców prawnych, legitymującymi się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego.

Współpracujemy również ściśle z doradcami podatkowymi i analitykami finansowymi CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach tworzenia poszczególnych modeli biznesowych i ich optymalizacji na potrzeby Klienta.

Szczegółową prezentację Kancelarii oraz zakres świadczonych usług z przyjemnością przedstawimy w trakcie bezpośredniego spotkania.

Doświadczenie

Adwokat

e-mail: krzysztof.gluszczak@gblaw.pl

tel: +48 661 614 161

Adwokat Krzysztof Głuszczak ukończył studia  prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. Po ukończeniu studiów złożył egzamin sędziowski w 1996r., a w roku 1997 egzamin radcy prawnego. Od roku 2002 wpisany na listę adwokatów. W latach 2002-2003 asystent w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego.


Krzysztof od początku praktyki zawodowej koncentruje się na świadczeniu usług prawniczych podmiotom z branży finansowej, w tym bankom oraz na czynnościach doradztwa podatkowego, w związku z uprzednią kilkuletnią praktyką w renomowanej światowej firmie audytorskiej i doradztwa podatkowego z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Swoje ukierunkowanie potwierdził przystępując do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego – na doradcę podatkowego, który to proces kontynuuje.

W toku wykonywanej praktyki zawodowej Krzysztof reprezentował podatników w licznych postępowaniach podatkowych i szeroko rozumianych kontrolnych, jak i w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.

Krzysztof specjalizuje się w prawie podatkowym i prawie spółek. Ta wąska specjalizacja umożliwia mu nie tylko występowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi czy sądami administracyjnymi i jako obrońca w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, ale przede wszystkim pozwala na realne, codzienne wdrażanie korzystnych rozwiązań podatkowych w najważniejszych obszarach działalności podmiotów gospodarczych, w szczególności tych podlegających podatkowi CIT i VAT. Dodatkowo świadczy usługi na rzecz osób fizycznych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym prowadzi sprawy indywidualne członków rodzin władz podmiotów, których sprawami podatkowymi zajmuje się w toku wykonywanej praktyki adwokackiej.

Krzysztof posiada również wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze opodatkowania działalności firm deweloperskich, świadczył również usługi prawne na zasadzie inhouse lawyer, w ramach których doradzał jednemu z wiodących deweloperów w zakresie procesów inwestycyjnych i budowlanych oraz w zakresie komercjalizacji powierzchni biurowych.

Krzysztof włada językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, a językiem rosyjskim na poziomie podstawowym.

Adwokat


e-mail: piotr.bednarczuk@gblaw.pl


tel. +48 601 800 607


Adwokat Piotr Bednarczuk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1998 roku. Po ukończeniu studiów złożył egzamin sędziowski w 2001 roku, w latach 2004 – 2005 odbywał aplikację adwokacką. Wpisany na listę adwokatów w październiku 2005 roku. Absolwent podyplomowych studiów na kierunku Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2018 rok).


Piotr od początku praktyki zawodowej koncentruje się na świadczeniu usług prawnych podmiotom gospodarczym, w szczególności spółkom publicznym i prywatnym z branży finansowej, IT, farmaceutycznej, energetycznej, deweloperskiej i stoczniowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz we współpracy z kancelariami sieciowymi o zasięgu globalnym. Swoje zainteresowania rozszerzał w ramach kursu na doradcę inwestycyjnego oraz w toku podyplomowych studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej rynku kapitałowego i instrumentów finansowych, doradza w transakcjach finansowania przedsięwzięć gospodarczych, inwestycjach private equity, połączeniach i przejęciach (Merger & Acquisition), prawie instrumentów finansowych i rynków kapitałowych oraz prawie handlowym z uwzględnieniem ładu korporacyjnego (Corporate Governance),

W toku wykonywanej praktyki adwokackiej Piotr przeprowadził wiele transakcji obejmujących sprzedaż pakietów udziałów oraz akcji, łączenie, podział oraz przekształcenia spółek prawa handlowego, a także sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części. Uczestniczył w transakcjach związanych z emisją papierów wartościowych i wprowadzaniem ich do obrotu na rynku regulowanym i poza tym rynkiem. Zajmował się również transakcjami finansowania przedsięwzięć, a także inwestycjami private equity. W ramach powyżej opisanej działalności współpracował z funduszami inwestycyjnymi zagranicznymi i polskimi, w tym z funduszami typu FIZAN oraz NSFIZ oraz z ich organami.


Piotr reprezentował przedsiębiorców w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym świadcząc usługi zmierzające do restrukturyzacji finansowej spółek, w tym w szczególności restrukturyzacji zadłużenia, sprzedaży składników majątkowych dłużnika, w tym w ramach przygotowanej likwidacji (Pre-pack) oraz przygotowania analiz prawnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w kryzysowych sytuacjach, jak również reprezentacji zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach związanych z nieterminowym wdrożeniem procedur upadłościowych, w tym w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządów spółek kapitałowych.


Piotr brał również udział w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Przygotowywał szereg porozumień w zakresie prawa umów, świadczył również usługi prawne na zasadzie inhouse lawyer. Reprezentował klientów w sprawach karnych, wykorzystując specjalistyczną wiedzę w zakresie tzw. przestępstw „białych kołnierzyków”, przestępstw podejmowanych na szkodę spółek i innych podmiotów gospodarczych, przestępstw dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym w związku z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading, manipulacja) oraz innych nadużyć uczestników rynku kapitałowego.


Piotr włada językiem angielskim biegle w mowie i piśmie, a językiem włoskim na poziomie podstawowym.

Współpracownicy

Wysoko wykwalifikowani prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego, kooperujący z Kancelarią w ramach stałej współpracy.

Doradcy podatkowi i analitycy finansowi CFA kooperujący z Kancelarią w ramach współpracy ad hoc, w ramach poszczególnych projektów biznesowych.

Pro Bono

Szczytne wartości są podstawą renomowanej i nowoczesnej kancelarii.

Praktyka Pro Bono Kancelarii realizuje głębokie przekonanie, że przyczynianie się do prawnej reprezentacji osób niesprawiedliwie potraktowanych przez los i wymagających opieki oraz pomocy jest jedną z najwyższych wartości, jakim powinna hołdować firma prawnicza. W ramach prowadzonej praktyki Kancelaria świadczy pomoc prawną pro bono osobom tej pomocy potrzebującym. W chwili obecnej pod opieką prawną Kancelarii pozostaje między innymi Hospicjum Pomorze Dzieciom z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt

Głuszczak Bednarczuk Adwokaci
Spółka Komandytowo - Akcyjna

al. Grunwaldzka 186
80-266 Gdańsk
tel. +48 601 800 607; +48 661 614 161
e-mail: sekretariat@gblaw.pl
www.gblaw.pl
KRS: 0000756280, NIP: 5842778748, REGON: 381767864
Nazwa banku: PKO BP S.A. I Oddział w Gdańsku
Nr rachunku bankowego: PL29 1020 1811 0000 0102 0338 2488

Formularz Kontaktowy

Prawa autorskie © 2019 GBlaw.pl – kancelaria prawna