GBLAW – Growing Business - Legal Advisory
Oferujemy optymalne rozwiązania prawne dla biznesu

adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, analitycy finansowi

al. Grunwaldzka 186
80-266 Gdańsk
tel. +48 601 800 607; +48 604 600 063
e-mail: sekretariat@gblaw.pl
www.gblaw.pl

GBLAW

Wspieramy biznes, w szczególności startupy, łącząc doświadczenie z praktyczną znajomością biznesu. Specjalizujemy się w transakcjach venture capital, private equity, prawie spółek, prawie własności intelektualnej oraz obsłudze podmiotów z szeroko rozumianej branży IT. Dostarczamy konkretne i praktyczne rozwiązania umożliwiające realizację celów biznesowych. Zapewniamy kompleksową obsługę w procesach inwestycyjnych. Strukturyzujemy, negocjujemy i finalizujemy transakcje na wszystkich etapach, od powstania podmiotów, poprzez ich finansowanie, rozbudowę i wyjście z transakcji.


Współpracujemy ze startupami, rozwijającymi się firmami i inwestorami w najszerszym możliwym zakresie, w celu maksymalizacji ich możliwości oraz realizacji zamierzonych celów. Dzięki naszemu doświadczeniu, umożliwiamy im prowadzenie i rozwój biznesu oraz inwestowanie na rynku lokalnym i globalnie. Naszym celem jest wsparcie na każdym etapie rozwoju firmy lub cyklu inwestycyjnego, skutkujące osiągnięciem zamierzonych efektów w ramach procesu inwestycyjnego.

W ramach prowadzonej praktyki współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi prawnikami posiadającymi tytuły zawodowe adwokatów i radców prawnych, legitymującymi się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego.

Współpracujemy również ściśle z doradcami podatkowymi i analitykami finansowymi CFA (Chartered Financial Analyst) w ramach tworzenia poszczególnych modeli biznesowych i ich optymalizacji na potrzeby Klienta.

Szczegółową prezentację GBLAW oraz zakres świadczonych usług z przyjemnością przedstawimy w trakcie bezpośredniego spotkania.

Specjalizacja

Doradzamy założycielom na każdym etapie prowadzenia biznesu, począwszy od założenia startupu, aż do wyjścia z inwestycji. Negocjujemy dokumentację transakcyjną, w tym termsheet, umowy inwestycyjne, umowy wspólników, umowy spółek, zabezpieczenia transakcji, doradzamy w kwestiach dotyczących wyboru struktury inwestycji oraz formy pozyskania kapitału.

Przygotowujemy podmiot do due diligence inwestora oraz przeprowadzamy due diligence w celu identyfikacji ryzyk prawnych związanych z transakcją, a następnie przygotowujemy dokumentację transakcyjną.

Przygotowujemy programy opcyjne oraz kontrakty menadżerskie dla pracowników i kadry zarządzającej spółki.

Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzimy również bieżącą obsługę prawną organów spółek.

Doradzamy w sprawach dotyczących własności intelektualnej oraz dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak również w sprawach dotyczących sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, w tym w ramach zbycia/przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prowadzimy kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych oraz transakcji, począwszy od utworzenia przedsięwzięcia, poprzez inwestycje, aż do wyjścia z przedsięwzięcia.

Doradzamy funduszom venture capital i private equity w zakresie transakcji PE/VC. Doradzamy w zakresie formy przeprowadzenia finansowania oraz w zakresie kształtowania relacji pomiędzy inwestorami a podmiotami pozyskującymi kapitał.

W porozumieniu z doradcami podatkowymi dobieramy spersonalizowane rozwiązania dla konkretnego podmiotu.

Przygotowujemy dokumentację transakcyjną oraz dokumentację związaną z wyjściem z inwestycji lub wykupów menadżerskich, a także przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego przedmiotu transakcji (Legal Due Diligence).

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń poszczególnych podmiotów lub grup kapitałowych.

Doradzamy akcjonariuszom, udziałowcom, inwestorom oraz innym zainteresowanym podmiotom uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć.

W porozumieniu z doradcami podatkowymi opracowujemy optymalny model prawnopodatkowy dla danej transakcji.

Prowadzimy kompleksowe Legal Due Diligence, negocjujemy wszelkie umowy związane z transakcją, jej finansowaniem oraz zabezpieczeniem finansowania.

Zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji typu share deal (obrót udziałami i akcjami) oraz asset deal (obrót aktywami). Udzielamy pełnego wsparcia post-transakcyjnego.

Doradzamy przy procesach zakładania spółek prawa handlowego, ich przekształcania i likwidacji.

Zapewniamy bieżącą obsługę korporacyjną i prawną spółek oraz ich organów. 

Tworzymy i zarządzamy dokumentami obligacyjnymi, przygotowujemy programy opcyjne dla pracowników i kadry zarządzającej.

Zapewniamy doradztwo w zakresie likwidacji spółek, jak również reprezentujemy podmioty w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradzamy w zakresie tworzenia, wdrażania oraz obsługi oprogramowania oraz aplikacji mobilnych.

Tworzymy umowy o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umowy outsourcingowe, umowy typu Service Level Agreement (o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług) oraz umowy licencyjne.

Doradzamy w zakresie umów związanych z prawem autorskim, w tym za zakresu transferu technologii, badamy status prawny posiadanych praw.

Doradzamy w zakresie umów dotyczących znaków towarowych, domen internetowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych.

Doradzamy w procesach komercjalizacji projektów badawczo – rozwojowych.

COVID-19

W związku ze stanem epidemii na obszarze RP, spowodowanym pandemią COVID-19, zapewniamy doradztwo przedsiębiorcom, w tym najemcom lokali użytkowych w galeriach handlowych i centrach wielkopowierzchniowych, jak również leasingobiorcom, którzy wskutek epidemii i wprowadzonych w jej wyniku ograniczeń nie są w stanie należycie wykonać swoich zobowiązań umownych.

Zespół

Adwokat/Startupy/Własność intelektualna/Nowe technologie i IT/COVID-19

e-mail: jacek.szynkowski@gblaw.pl
tel. +48 604 600 063
Adwokat/Startupy/Venture Capital i Private Equity/M&A/Obsługa korporacyjna/Nowe technologie i IT

doświadczenie: www.bednarczuk-partnerzy.pl
e-mail: piotr.bednarczuk@gblaw.pl tel. +48 601 800 607

Wysoko wykwalifikowani prawnicy (adwokaci, radcowie prawni), legitymujący się wieloletnim doświadczeniem w prawie obrotu gospodarczego i prawie nowych technologii, kooperujący z GBLAW w ramach stałej współpracy.

Doradcy podatkowi i analitycy finansowi CFA kooperujący z GBLAW w ramach współpracy ad hoc, w ramach poszczególnych projektów biznesowych.

Nasz zespół składa się z profesjonalnych prawników, doradców podatkowych i analityków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku krajowym i międzynarodowym.  Łączy nas pasja do innowacyjności, kreatywności i rozwiązywania problemów.

Kontakt

Siedziba GBLAW mieści się w Centrum Biurowym Garnizon w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 186, II p.

al. Grunwaldzka 186
80-266 Gdańsk
tel. +48 601 800 607, +48 604 600 063
e-mail: sekretariat@gblaw.pl
www.gblaw.pl

    Formularz Kontaktowy

    Prawa autorskie © 2020 GBlaw.pl – kancelaria prawna